دسته: پزشکی هسته ای

فیلتر محصولات

پزشکی هسته ای چیست؟

پزشکی هسته ای یکی شاخه های از علم پزشکی است که در آن از مواد رادیو اکتیو جهت تشخیص و همچنین درمان بیماریها استفاده می شود. روشهای تشخیصی در مورد اعضاء مختلف بدن مانند استخوانها، مغز، کلیه، ریه، قلب، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری، مجاری اشکی و غیره کاربرد دارند.

تصویر برداری پزشکی هسته ای یکی از کلیدی ترین و پایه ای ترین روش های تصویربرداری در جهت پی بردن به خواص و عملکرد بیولوژیکی بافت های بدن می باشد. این نوع تصویربرداری با استفاده از تزریق ماده ای به نام داروی هسته ای (رادیودارو) صورت می گیرد. داروی هسته ای امکان جایابی و اندازه گیری فرایندهای بیوشیمیایی موجود در بدن را با استفاده از رادیو داروها فراهم می کند. این موارد شامل ارزیابی عملکرد اعضای بدن، مانند بافت های قلب، کلیه، کبد، تیروئید و … می باشد. همچنین مکان یابی و اندازه گیری و تحلیل فعالیت برخی سرطان ها را تسهیل می کند. اطلاعات به دست آمده از این نوع تصویربرداری با روشهای تصویربرداری آناتومیکی مانند CT یا MRI کاملا متفاوت است.

روش تصویربرداری در پزشکی هسته ای، بدین گونه است که ابتدا رادیو دارو مخصوص هر عضو با ماده رادیو اکتیو نشاندار می شود و به بیمار تزریق می شود و در عضو مورد نظر تجمع می یابد. سپس با استفاده از دستگاه گاما کمرا تصویربرداری از عضو مورد نظر صورت می گیرد. بر خلاف روشهای رادیولوژی که عموماٌ اطلاعاتی در مورد ساختمان اعضا بدن ارائه می کنند، این روش عموما اطلاعاتی در مورد عملکرد اعضای مختلف بدن را در اختیار متخصصین پزشکی هسته ای قرار میدهند.