پلتفرم جامع تصویر برداری پزشکی

مراکز، دستگاه ها، نوبت دهی، استخدام ها و فعالیت های این حوزه را پیدا کنید

SCANCENTER

مراکز تصویر برداری

مراکز تصویر برداری پزشکی

آخرین مراکز تصویر برداری پزشکی اضافه شده به خانواده اسکن طب

مقالات تصویر برداری پزشکی

آخرین مقالات تصویر برداری پزشکی در اسکن طب

اکتبر 03
بهترین مرکز سنجش تراکم استخوان اهواز(7مرکز)+نوبت

در این مقاله از اسکن طب نحوه “دریافت نوبت از مراکز سنجش تراکم استخوان اهواز و…

سپتامبر 28
بهترین مرکز سی تی اسکن یزد (7مرکزبرتر)+دریافت نوبت

در این مقاله از اسکن طب نحوه “دریافت نوبت از مراکز سی تی اسکن  یزد مراکز سی…

سپتامبر 27
بهترین مراکز سی تی اسکن اهواز(7مرکز) +دریافت نوبت

در این مقاله از اسکن طب نحوه “دریافت نوبت از مراکز سی تی اسکن اهواز، مراکز شبانه…

تجهیزات تصویر برداری

آخرین تجهیزات اضافه شده به اسکن طب