درباره ما

اسکن طب اولین مرجع تخصصی تصویربرداری پزشکی در ایران که به نقد و بررسی تجهیزات تصویربرداری پزشکی میپردازد. رسالت اسکن طب معرفی تجهیزات، مراکز تصویربرداری پزشکی، مشاوره در ساخت و طراحی سایت و مراکز تصویربرداری پزشکی ، آموزش و ارجاع بیمار و معرفی مراکز با کیفیت این حوزه به بیماران است. مراکز تصویربرداری پزشکی میتوانند خدمات خود را در اسکن طب در اختیار بازدیدکنندگان این وبسایت در سراسر کشور قرار دهند و بیماران به راحتی از طریق سایت از آن خدمات بهره برده، همچنین بیماران میتوانند به راحتی نوبت اسکن را از طریق رابطی بسیار آسان دریافت کنند.

اسکن طب اسکن طب جهت ارتباط بهتر و ارسال آخرین تخفیف ها و مقالات نیازمند به دریافت این مجوز از شماست.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها