فرم ثبت شکایات در اسکن طب

سامانه حاضر با هدف ثبت و پيگيری شكايات بیماران و مراکز تصویربرداری ايجاد گرديده است.
بعد از ارسال فرم در اين سامانه ثبت شکایات اسکن طب، فرم ارسالی شما ثبت و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واحد رسيدگی نامه‌ ثبت شکایت شما بخش پشتیبانی و مدیریت اسکن طب خواهد بود، لذا جهت بهبود پاسخگویی از طرف همکاران ما ایمیل و شماره موبایل معتبر در کادرهای زیر قرار دهید.