دسته: اسپکت- سی تی

فیلتر محصولات

اسپکت- سی تی

تاریخچه ای از اسپکت سی تی :

اگر چه روش تصویربرداری SPECT-CT در سال 1990 برای اولین بار ارائه گردید اما، استفاده تجاری آن بعد از تولید PET-CT وسعت و مقبولیت یافت. یعنی ابتدا برتری های پت سی تی برای پزشکان مشخص گردید و در نتیجه آن، بسیاری از پزشکان به اسپکت-سی تی روی آوردند.

بسیاری از خواص روش های پت-سی تی (PET-CT) و اسپکت-سی تی (SPECT-CT) با هم مشابه اند. به طور مثال در حالی که تکنیک های تصویربرداری آناتومیک امکان تشخیص دقیق و مکان یابی ناهنجاری های مورفولوژیکی را فراهم می کنند، مطالعات پزشکی هسته ای وضعیت پاتوفیزیولوژیک روند بیماری را منعکس می کند.

اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده توضیح دهیم، تصویر سی تی اسکن شکل فیزیکی بافت بدن را با جزئیات نمایش می دهد اما اطلاعاتی در مورد نحوه عملکرد آن بافت بخصوص، ارائه نمی دهد. در حالی که تصویر اسپکت می تواند نحوه عملکرد آن اندام را نشان دهد. برای روشن شدن مطلب یک مثال ارائه می دهیم. فرض کنید که یک پزشک قصد دارد از بافت کلیه بیمار تصویر داشته باشد. به وسیله سی تی اسکن پزشک می تواند محل دقیق کلیه فرد را با جزئیات مشاهده نماید.

این بافت کلیه شاید در ظاهر کاملا سالم به نظربرسد اما ممکن است به دلیل برخی مشکلات، نارسایی شدید در عملکرد کلیه بیمار وجود داشته باشد. هیچ پزشکی قادر نیست تا از روی تصویر سی تی اسکن، به نحوه عملکرد بافت کلیه پی ببرد. اینجاست که پای اسپکت به میدان باز می شود.

یک تصویر اسپکت کلیه به خوبی می تواند به پزشک نشان دهد که کدام قسمت های کلیه فعال و کدام قسمت ها نارسایی دارد. در نتیجه این دو شیوه تصویربرداری در کنار هم می توانند ضعف های یکدیگر را به خوبی پوشش دهند و پزشکان از نقاط قوت هریک از آن ها استفاده کنند.
یکی دیگر از خواص مهم و مشابه اسپکت سی تی و پت سی تی مبحث تصحیح تضعیف یا attenuation correction است. تصحیح تضعیف در تصاویر پزشکی و مخصوصا پزشکی هسته ای بسیار حائز اهمیت است و موجب بالارفتن دقت تصاویر می شود.
شاید بتوان گفت اولین تلاش ها برای ساخت اسپکت سی تی توسط هاگگاوا و همكارانش انجام شد. آنها تلاش کردند تا سيستمي را كه قادر به انجام همزمان مطالعات CT و SPECT باشد، ابداع كنند، كه زمينه ساز توسعه سيستم هاي SPECT-CT هيبريد براي استفاده باليني شد.

اولین سیستم تجاری به نام Hawkeye در سال 1999 توسط جنرال الکتریک ساخته شد. بعد از آن، تولید کنندگان دیگر مصمم شدند تا دستگاه های SPECT-CT تجاری را به بازار عرضه نمایند. به طور مثال دستگاه Precedent کمپانی فیلیپس و دستگاه Symbia کمپانی زیمنس از نمونه های موفق این مدل دستگاه ها می باشند.
وقت آن رسیده تا اندکی در مورد تصاویر اسپکت-سی تی سخن به میان آید. برای اصلاح تضعیف، تهیه نقشه تضعیف از توزیع مکانی ضرایب تضعیف برای هر بیمار ضروری است. نقشه تضعیف سپس توسط یک الگوریتم بازسازی تکراری برای انجام تصحیح تضعیف برای داده های انتشار داده شده استفاده می شود.

در گذشته، این تصحیح تضعیف با تصاویر انتقال بر پایه رادیونوکلئید انجام می شد اما این روش در عمل بندرت از نظر بالینی مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر، تصحیح تضعیف مبتنی بر CT به استانداردی برای PET تبدیل شده است و به سرعت به عنوان استاندارد SPECT در حال ظهور است.