فیلتر

فیلتر دسته‌های محصولات

لوازم جانبی پزشکی هسته ای

لوازم جانبی پزشکی هسته ای یا اکسسوریهای پزشکی هسته ای

برای راه اندازی یک بخش پزشکی هسته ای و به طور کلی تصویربرداری پزشکی همیشه نیاز به لوازم جانبی پزشکی هسته ای و تصویربرداری پزشکی یکی از اولویتهای این حوزه است. چرا که بدون لوازم جانبی نمیتوان از بقیه لوازم و دستگاههای سرمایه ای مرکز نیز استفاده کرد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه