دسته: اسکن غدد بزاقی

اردیبهشت 05
اسکن غدد بزاقی

در اسکن غدد بزاقی از یک دوربین مخصوص (گاما کمرا) و یک ردیاب (ماده شیمیایی رادیواکتیو-…

اسکن طب اسکن طب جهت ارتباط بهتر و ارسال آخرین تخفیف ها و مقالات نیازمند به دریافت این مجوز از شماست.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها