دسته: اسکن مجاری ادراری به روش پزشکی هسته ای

مه 19
اسکن مجاری ادراری به روش پزشکی هسته ای

اسکن مجاری ادرار به روش پزشکی هسته ای اسکن مجاری ادرار (VCUG (Voiding Cysto-Urethrogram)) چیست: اسکن VCUG برای بررسی چگونگی جریان ادرار در مثانه و مجرای خروجی مثانه به کار می رود. هرگونه ریفلاکس یا جریان معکوس ادرار و همچنین چگونگی تخلیه کامل مثانه بررسی می شود. جریان ادرار باید از کلیه ها به سمت […]