دسته: اسکن مجاری ادراری به روش پزشکی هسته ای

اردیبهشت 30
اسکن مجاری ادراری به روش پزشکی هسته ای

اسکن مجاری ادرار به روش پزشکی هسته ای اسکن مجاری ادرار (VCUG (Voiding…

اسکن طب اسکن طب جهت ارتباط بهتر و ارسال آخرین تخفیف ها و مقالات نیازمند به دریافت این مجوز از شماست.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها