دسته: اسکن تیروئید به روش پزشکی هسته ای

مه 19
اسکن تیروئید به روش پزشکی هسته ای

• اسکن تیروئید (Thyroid Scan) چیست: این اسکن جهت بررسی انواع اختلالات غده تیروئید و با…