دسته: اسکن تیروئید به روش پزشکی هسته ای

مه 19
اسکن تیروئید به روش پزشکی هسته ای

• اسکن تیروئید (Thyroid Scan) چیست: این اسکن جهت بررسی انواع اختلالات غده تیروئید و با استفاده از تکنسیوم (Tc99m) به صورت تزریق وریدی یا ید (I-131) بصورت تجویز خوراکی انجام می گیرد. همچنین با استفاده از این نوع اسکن میتوان به بررسی توده های گردنی با گسترش به قفسه سینه نیز استفاده کرد. • […]