دسته: اسکن کیسه صفراوی

اردیبهشت 24
اسکن کیسه صفراوی

• اسکن کیسه صفراوی (HIDA Scan-Gallbladder Scan) چیست؟ اسکن کیسه صفرا یک روش رادیولوژی…

اسکن طب اسکن طب جهت ارتباط بهتر و ارسال آخرین تخفیف ها و مقالات نیازمند به دریافت این مجوز از شماست.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها