دسته: اسکن مجاری اشکی

اردیبهشت 29
اسکن مجاری اشکی

• اسکن مجاری اشکی (Dacryoscintigraphy Scan) چیست: اسکن مجاری اشکی روشی تشخیصی و از…

اسکن طب اسکن طب جهت ارتباط بهتر و ارسال آخرین تخفیف ها و مقالات نیازمند به دریافت این مجوز از شماست.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها