دسته: اسکن پستان به روش پزشکی هسته ای یا سینتی-ماموگرافی

مه 18
اسکن پستان به روش پزشکی هسته ای یا سینتی-ماموگرافی

• اسکن پستان به روش پزشکی هسته ای یا سینتی-ماموگرافی (Nuclear Medicine Breast Imaging, Scinti-mammography) چیست: سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانها در بین زنان و همچنین مردها میباشد، لذا یکی از راههای مقابله با این بیماری تشخیص زودرس این بیماری و تلاش برای درمان این بیماری در مراحل ابتدایی آن میباشد. لذا اسکن پستان […]