دسته: اسکن پستان به روش پزشکی هسته ای یا سینتی-ماموگرافی

اردیبهشت 29
اسکن پستان به روش پزشکی هسته ای یا سینتی-ماموگرافی

• اسکن پستان به روش پزشکی هسته ای یا سینتی-ماموگرافی (Nuclear Medicine Breast Imaging,…

اسکن طب اسکن طب جهت ارتباط بهتر و ارسال آخرین تخفیف ها و مقالات نیازمند به دریافت این مجوز از شماست.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها