دسته: اسکن مغز به روش پزشکی هسته ای

اردیبهشت 29
اسکن مغز به روش پزشکی هسته ای

• اسکن مغز (Brain Scan) چیست: اسکن مغز با دستگاه گاماکمرا (اسپکت) روشی تشخیصی و از…

اسکن طب اسکن طب جهت ارتباط بهتر و ارسال آخرین تخفیف ها و مقالات نیازمند به دریافت این مجوز از شماست.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها