دسته: اسکن استخوان به روش پزشکی هسته ای

مه 16
اسکن استخوان به روش پزشکی هسته ای ( Bone Scan )

اسکن استخوان ( Bone Scan ) چیست:اسکن استخوان روشی تشخیصی و از اسکنهای حساس در پزشکی هسته ای است که برای ارزیابی دقیق وضعیت استخوانها در بیماریهای استخوانی از جمله تومورها، عفونت، ضربه و غیره مورد استفاده قرار میگردد. در اسکن استخوان اکثر ضایعات استخوانی در مراحل اولیه با حساسیت بالا قابل تشخیص می باشد. […]