پلتفرم جامع تصویر برداری پزشکی

مراکز، دستگاه ها، نوبت دهی، استخدام ها و فعالیت های این حوزه را پیدا کنید

SCANCENTER

مراکز تصویر برداری

مراکز تصویر برداری پزشکی

آخرین مراکز تصویر برداری پزشکی اضافه شده به خانواده اسکن طب

مقالات تصویر برداری پزشکی

آخرین مقالات تصویر برداری پزشکی در اسکن طب

نوامبر 14
بهترین مراکز فک و صورت اهواز(8مرکز)+نوبت

فک و صورت اهواز یا OPG در اهواز، معرفی بهترین مراکز رادیولوژی فک و صورت و دهان در…

نوامبر 12
برخی از بهترین مراکز ماموگرافی کرج (7مرکز) + نوبت

ماموگرافی کرج، دریافت نوبت از مراکز ماموگرافی در کرج، مراکز خصوصی و دولتی ماموگرافی…

نوامبر 11
بهترین مراکز آنژیوگرافی قلب اصفهان(6مرکز)+نوبت

آنژیوگرافی قلب اصفهان، دریافت نوبت از مراکز آنژیوگرافی قلب در اصفهان، مراکز خصوصی و…

تجهیزات تصویر برداری

آخرین تجهیزات اضافه شده به اسکن طب