• Dayana
  می 19, 2024 at 4:40 ب.ظ

  شوربختانه بعد از ۸ روز لینک جواب ام آر آی برای من ارسال نشده قرار بوده ۵ روزه حاضر باشد و حتی تلفنها را هم پاسخ نمی دهند.

  امتیاز کلی شما به این مرکز

  امتیاز به کادر درمان

  امتیاز به کادر پذیرش

  امتیاز به تجهیزات مرکز

Add a review