• Amiracidi
  سپتامبر 20, 2023 at 2:40 ب.ظ

  چندسالی هست که مرتب به این درمانگاه میرم ولی اخیرا یه چندتا آدم بیسواد و بی فرهنگ که پرسنل بخش آزمایشگاه این مرکز شدن وضعیت بسیار نامناسبی از جهت احترام به ارباب رجوع ایجاد کردن و به علت کم سوادی خودشون فک میکنن دیگران باید اونا را خیلی مهم بدونن و به بهانه های مختلف مردم را تواین شرایط آزار میدن .ومتاسفانه اون شخصیم که به اصطلاح مسولیت آزمایشگاه را به عهده گرفته بجای احترام به مردم و ایجاد آرامش به پرسنلش چشمک میزنه که بیشتر مردم را معطل کنن وعقده درونش را اینجوری خالی نمایند.
  متاسفم

  امتیاز کلی شما به این مرکز

  امتیاز به کادر درمان

  امتیاز به کادر پذیرش

  امتیاز به تجهیزات مرکز

Add a review