دسته: اسکن کلیه به روش پزشکی هسته ای

ژوئن 04
تفاوت اسکن DMSA و DTPA

تفاوت اسکن DMSA و DTPA در مقاله ای از اسکن طب به تشریح کامل از اسکن کلیه پرداختیم، و…

مه 18
اسکن کلیه به روش پزشکی هسته ای

• اسکن کلیه (Kidney Scan) چیست: اسکن کلیه جهت تشخیص خونرسانی و عملکرد بافت کلیه مورد…