دسته: اسکن کلیه به روش پزشکی هسته ای

ژوئن 04
تفاوت اسکن DMSA و DTPA

تفاوت اسکن DMSA و DTPA در مقاله ای از اسکن طب به تشریح کامل از اسکن کلیه پرداختیم، و با توجه به گستردگی این اسکن و دو نوع از این اسکن در این مقاله به تفاوت اسکن DMSA و DTPA خواهیم پرداخت. اصطلاح پزشکی برای اسکن کلیه، سینتی گرافی کلیه است. خدمات دهنده اسکن کلیه […]

مه 18
اسکن کلیه به روش پزشکی هسته ای

• اسکن کلیه (Kidney Scan) چیست: اسکن کلیه جهت تشخیص خونرسانی و عملکرد بافت کلیه مورد استفاده قرار میگیرد، این اسکن مانند اسکنهای رایج در بخش پزشکی هسته ای براساس کیت داروی مورد استفاده برای اسکن نامگذاری میشود، که به دو صورت زیر انجام میشود:الف) DMSA Scan: این اسکن عملکرد قشر کلیه ها را مورد […]