پزشکی هسته ای ساری یکی از مواردی است که کاربران زیادی به اسکن طب درخواست معرفی آن را داشتند. ما نیز تصمیم گرفتیم تا به معرفی مراکز پزشکی هسته ای ساری بپردازیم. البته اگر ساکن شهرهای دیگر مازندران هستید باید بگوییم که شهرهایی مانند بابل نیز در مازندران دارای مرکز پزشکی هستند. این بدین معنی است که پزشکی هسته مازندران تنها به ساری خلاصه نمی شود.

معرفی مراکز پزشکی هسته ای ساری

1- مرکز تصویربرداری پزشکی بیمارستان امام خمینی ساری

تلفن : 33364047-011

آدرس : ساری ، خیابان رازی ، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

خمینی ساری
پزشکی هسته ای ساری

2- بیمارستان قلب فاطمه الزهرا ساری

تلفن : ۲۵-۰۱۱۳۳۳۲۳۰۲۳

آدرس : ساری -میدان شهرداری بلوار ارتش . جنب سازمان انتقال خون .. مرکز آموزشی درمانی فاطمه الزهرا(س) ساری – بخش پزشکی هسته ای

3- مرکز پزشکی هسته ای ساری

تلفن : 01133342423 09117030480

آدرس : ساری میدان امام خمینی بلوار پاسداران پارکینگ بیمارستان نیمه شعبان

اگر به دنبال مراکز اسکن قلب در مازندران هستید می توانید به یکی از مراکز پزشکی هسته ای معرفی شده بالا سری بزنید.

مراکز اسکن هسته ای قلب ساری امروزه جزو یکی از پرتردد ترین مراکز تصویربرداری پزشکی اسن شهر شده اند. لذا برای گرفتن نوبت اسکن هسته ای در ساری می توانید از طریق اسکن طب اقدام کنید.

در مورد اسکن هسته ای مطالب تخصصی در وبسایت NIH قابل دسترسی است.

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment

  پزشکی هسته ای ساری یکی از مواردی است که کاربران زیادی به اسکن طب درخواست معرفی آن را داشتند. ما نیز تصمیم گرفتیم تا به معرفی مراکز پزشکی هسته ای ساری بپردازیم. البته اگر ساکن شهرهای دیگر مازندران هستید باید بگوییم که شهرهایی مانند بابل نیز در مازندران دارای مرکز پزشکی هستند. این بدین معنی است که پزشکی هسته مازندران تنها به ساری خلاصه نمی شود.

  معرفی مراکز پزشکی هسته ای ساری

  1- مرکز تصویربرداری پزشکی بیمارستان امام خمینی ساری

  تلفن : 33364047-011

  آدرس : ساری ، خیابان رازی ، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

  خمینی ساری
  پزشکی هسته ای ساری

  2- بیمارستان قلب فاطمه الزهرا ساری

  تلفن : ۲۵-۰۱۱۳۳۳۲۳۰۲۳

  آدرس : ساری -میدان شهرداری بلوار ارتش . جنب سازمان انتقال خون .. مرکز آموزشی درمانی فاطمه الزهرا(س) ساری – بخش پزشکی هسته ای

  3- مرکز پزشکی هسته ای ساری

  تلفن : 01133342423 09117030480

  آدرس : ساری میدان امام خمینی بلوار پاسداران پارکینگ بیمارستان نیمه شعبان

  اگر به دنبال مراکز اسکن قلب در مازندران هستید می توانید به یکی از مراکز پزشکی هسته ای معرفی شده بالا سری بزنید.

  مراکز اسکن هسته ای قلب ساری امروزه جزو یکی از پرتردد ترین مراکز تصویربرداری پزشکی اسن شهر شده اند. لذا برای گرفتن نوبت اسکن هسته ای در ساری می توانید از طریق اسکن طب اقدام کنید.

  در مورد اسکن هسته ای مطالب تخصصی در وبسایت NIH قابل دسترسی است.

  Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment