دسته: تست تنفسی اوره به روش پزشکی هسته ای

آگوست 21
تست تنفسی اوره به روش پزشکی هسته ای

  • تست تنفسی اوره (UBT) عفونت هلیکوباکتر پیلوری H. Pylori از گسترده ترین عفونت های انسانی بدون محدودیت سن و جنس است. انسان از میزبانان اصلی این باكتری بوده و بیماری از راه دهان به دهان یا مدفوع به دهان انتقال می یابد. رشد میکروب H. Pylori در معده به طور بالقوه عامل گاستریت […]