دسته: تست تنفسی اوره به روش پزشکی هسته ای

آگوست 21
تست تنفسی اوره به روش پزشکی هسته ای

  • تست تنفسی اوره (UBT) عفونت هلیکوباکتر پیلوری H. Pylori از گسترده ترین عفونت…