دسته: اسکن پاراتیروئید به روش پزشکی هسته ای

اردیبهشت 29
اسکن پاراتیروئید به روش پزشکی هسته ای

• اسکن پاراتیروئید (Parathyroid Scan) چیست: این اسکن جهت بررسی پرکاری یا کم کاری غده…

اسکن طب اسکن طب جهت ارتباط بهتر و ارسال آخرین تخفیف ها و مقالات نیازمند به دریافت این مجوز از شماست.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها