دسته: اسکن پرفیوژن و ونتیلیشن ریه به روش پزشکی هسته ای

اردیبهشت 31
اسکن ریه به روش پزشکی هسته ای

اسکن ریه ( Lung Scan ) چیست: اسکن ریه به روش پزشکی هسته ای به تصویربرداری از ریه ها با…

اسکن طب اسکن طب جهت ارتباط بهتر و ارسال آخرین تخفیف ها و مقالات نیازمند به دریافت این مجوز از شماست.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها