دسته: اسکن کبد به روش پزشکی هسته ای Liver

مه 19
اسکن کبد به روش پزشکی هسته ای

اسکن کبد به روش پزشکی هسته ای اسکن کبد و طحال ( Liver Scan ) چیست؟ ارگان کبد یکی از بزرگ ترین و مهم ترین ارگان های بدن می باشد. کبد به تولید پروتئین و کلسترول بدن کمک کرده و به این ترتیب به گوارش و هضم غذا کمک می کند. کبد وظیفه تبدیل غذا […]