معرفی مرکز

آدرس و تلفن بیمارستان شهدای تجریش تهران:

تهران، منطقه یک، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش

021-25719 / داخلی پزشکی هسته ای 185 و خط مستقیم مرکز 22723263 / داخلی سونوگرافی 340 / داخلی MRI 654 / داخلی سنجش تراکم استخوان 293

روزها و ساعت کاری بخش پزشکی هسته ای بیمارستان شهدای تجریش تهران:

روزهای کاری از 8 صبح تا 14 (پس از گرفتن نوبت، انجام تصویربرداری در نخستین نوبت خالی موجود انجام میگیرد که ممکن است در روزهای بعدی باشد.)

خدمات قابل ارایه در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان شهدای تجریش:
žامکان ارایه خدمات جدید پزشکی هسته ای با استفاده از امکانات موجود(امکان انجام Sentinel Node بجز موارد کنسر Breast با همکاری بخشهای جراحی و اورولوژی)
žامکان انجام بسیاری از پروسیجرهای جدید که در پزشکی هسته ای وارد شده اند( مانند درمان دردهای متاستاتیک استخوانی ، رادیوسینوکتومی و ...)
žامکان انجام بسیاری از پروسیجرهای تشخیصی و درمانی جدید با استفاده از پرتوداروهای جدید تولید شده در کشور

سنجش تراکم استخوان با دستگاه تراکم سنجی استخوان (BMD)

انجام MRI های روتین و اختصاصی

سونوگرافی های روتین و اختصاصی: žcolor duppler / žسونوگرافی 4 بعدی جنین / žسونوگرافی endocavity / žSmall parts /ž General / žسونوگرافی بیوپسی زیر گاید سونوگرافی

رادیولوژی های روتین و اختصاصی

آنژیوگرافی / آندوسکوپی و کولونوسکوپی

بیمه های طرف قرارداد:

بيمه تامين اجتماعی / بيمه سلامت (خدمات درمانی) / بيمه نيروهای مسلح / كميته امداد

نقشه

تجریش, Shemiranat, TH, IR

اسکن طب اسکن طب جهت ارتباط بهتر و ارسال آخرین تخفیف ها و مقالات نیازمند به دریافت این مجوز از شماست.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها