معرفی مرکز

|آدرس و تلفن بیمارستان شفا یحیاییان تهران:

تهران، ميدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، مرکز آموزشی و درمانی شفایحیاییان

۰۲۱-۳۳۵۴۲۰۰۱-۹ / ۳۸۴۸۷۰۰۰_۰۲۱

خدمات پزشکی هسته ای مرکز شفا یحیاییان به صورت شبانه روزی و با هماهنگی و تماس قبلی می باشد.

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان شفایحیاییان:

بیمه پایه شامل بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح / بیمه تکمیلی شامل بیمه دانا، بیمه شهرداری

نقشه

بهارستان, Tehran, Tehran, Iran

اسکن طب اسکن طب جهت ارتباط بهتر و ارسال آخرین تخفیف ها و مقالات نیازمند به دریافت این مجوز از شماست.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها